CISCO PROINTER Collaboration
Prointer na konferenciji E Razvoja 2017

Prointer ITSS je ponovo bio deo, sada već tradicionalne konferencije E-Razvoja, 24. Marta, u hotelu Palace. Ovaj događaj je uspeo da se visoko pozicionira na mapi događaja u Srbiji, koji okupljaju najrelevantnije predstavnike i stručnjake informacione delatnosti. Ljudi iz struke su po sedmi put, razmenjivali iskustva iz prakse i diskutovali o aktuelnim temama i trendovima iz domena Informacionih tehnologija na globalnom nivou.

Kao predstavnik kompanije Prointer ITSS, Srđan Kojić, iz sektora za isporuku IT rešenja, govorio je o ulozi i značaju sistem integratora u optimizaciji informacionih komunikacionih tehnolgija. Fokus Kojića je dominantno bio na socijalnom aspektu sistem integracije i menadžmentu promene koji u konačnom ishodu dovode do prihvatanja novih tehnoloških rešenja i nove paradigme ukupnog poslovanja. Kojić je, na osnovu bogate prakse i brojnih uspešno realizovanih projekata, podelio sa kolegama dragocene zaključke i teze o izazovima sa kojima se susreću sistem integratori na domaćem tržištu.

Prointer ITSS je sa zadovoljstvom i entuzijazmom bio deo ove konferencije, potvrđujući još jednom svoju determinisanost da dominantno predstavlja struku, znanje i interno gajene stručnjake.

Konferencija e-Razvoj 2016 - Elektronsko poslovanje u Cloud-u

25. mаrta 2016. godine u svečanoj sali Građevinskog fakulteta u organizaciji udruženja e-Razvoj održana je šesta po redu konferencija posvećena elektronskom poslovanju u Cloud-u. Konferenciji je prisustvovalo više od 210 učesnika, gostiju i predstavnika medija. Naša kompanija bila je Platinasti sponzor konferencije i predstavila se prisutnima predavanjem našeg kolege Srđana Kojića zamenik direktora sektora za isporuku poslovnih rešenja. Predavanje koje je Srđan održao odnosilo se na praktičnu implementaciju Cisco private clouda u Telekomu Srbija, sa posebnim osvrtom na koordinaciju timova između naručiosa rešenja i isporučioca istog. Prezentacija Prointera je bila jedna od najposećenijih na konferenciji jer je projekat implementacije Cisco private claud rešenja u Telekomu Srbija jedan od pionirskih projekata koji su u tako velikom obimu izvedeni kod nas.

U potpunosti smo sigurni da je Cloud ili „računarstvo u oblaku“ jedan od vidova korišćenja Interneta i udaljenih IKT resursa koji sve više dobija na značaju kada je reč o primeni elektronskog poslovanja i tranzicije u digitalnu ekonomiju. Uvođenje elektronskog poslovanja u Cloud nudi ekstremno povećanje efikasnosti takvog poslovanja. Imajući u vidu trendove, Cloud i Cloud tehnologije biće preovlađujuće u budućnosti elektronskog poslovanja i uspešnih digitalnih ekonomija do te mere da će se možda zvati čak i Cloud ekonomije.

PROINTER ITSS je ovlašćeni ECDL test centar

ECDL - European Computer Driving Licence je test poznavanja suštinskih IKT koncepata koji potvrđuje da je nosilac sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. Edukacija po ECDL programu ima za cilj širenje informatičke pismenosti u Srbiji, što je uslov za ulazak u informatičko društvo.
Ovlašćeni ispitivači:

  • Rastislav Božović (CS 0020J)
  • Jelena Stanković (CS 1446J)
  • Dajana Savović (CS 1456J)