PROFIL KOMPANIJE

PROINTER je više od konsultantske kuće

Prointer iz Beograda je vodeća kompanija za pružanje usluga i implenatciju rešenja na polju Informacionih tehnologija. Os samog osnivanja kompanija je rasla i razvijala se shodno zahtevima tržišta i željom da doprinese sveukupnom uspehu i razvoju informacionog društva na teritoriji Srbije. Prointer permanentno prati dostignuća u oblasti dizajna, razvoja i primene visoko pouzdanih, sigurnih i fleksibilnih IT poslovnih rešenja i sistema zasnovanih na tehnologiji koja omogućava rešavanje problema u najzahtevnijim i najkritičnijim poslovnim oblastima.

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga i podrške u cilju zadovoljenja poslovnih potreba naših klijenata, kao što su razvoj, implementacija i integracija IT sistema, odnosno rešavanje drugih specifičnih IT zehteva kao što je optimizacija poslovne štampe. Pored toga pružamo i usluge kao što su: finansijsko savetovanje i računovodstvo, primena sigurnosnih rešenja i optimizacija procesa i resursa usmerenih na smanjenje troškova i povećanje efikasnosti poslovanja u različitim poslovnim segmentima.

Partnerski odnosi sa tehnološkim liderima na svetskom IT tržištu omogućavaju nam da u potpunosti izađemo u susret svim našim klijentima. Posvećenost potrebama klijenta predstavlja osnovni moto naše poslovne politike, a ujedno i osnov dobrih poslovnih odnosa i međusobne uspešne saradnje. Naši komitenti su kako najveće domaće industrijske i komercijalne kompanije tako i državna administracija i javna uprava.

Prointer je ovlašćeni partner kompanije SAP sa pravom prodaje SAP licenci i pružanje podrške korisnicima, kao i implementacije SAP sistema. Nudimo rešenja i usluge zasnovane na najboljoj poslovnoj praksi i pružamo kvalitetnu podršku našim klijentima, dodajući vrednost u njihovom svakodnevnom poslovanju i održavajući poslovanje na maksimalnoj dostupnosti. To znači da smo u stanju da smanjimo rizik od mogućih promena u organizaciji i poslovanju naših klijenta prilikom uvođenja SAP rešenja i istovremeno postignemo visok nivo kvaliteta tokom celog životnog ciklusa njegove primene.

Naš tim čini 20+ SAP sertifikovanih konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju projekata, kao i dizajnu, razvoju i podršci u primeni SAP sistema. Uz stalnu edukaciju i napredovanje naših konsultanata i uz ekspertizu stečenu na brojnim uspešno implementiranim projektima, spremni smo u svakom trenutku da odgovorimo na složene zahteve naših klijenata.

Poslovna strategija Prointera u vezi sa SAP tehnologijom zasniva se na jasno definisanim principima:

  1. Projekti su zasnovani na implementaciji, nadogradnji i održavanju SAP ERP rešenja, odnosno na primeni najnovije HANA tehnologije (migracija SAP rešenja i novi projekti SAP HANA)
  2. Dugoročno partnerstvo koje podrazumeva potpunu posvećenost klijentima kroz usluge konsultantske podrške i kontinuirano unapređenje poslovnog sistema klijenta
  3. Ulaganje u naš SAP tim u vidu kontinuirane obuke i obrazovanja kao i usvajanje novih tehnologija u skladu sa aktuelnim IT standardima u svetu